På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Handboken – fortsatt arbete

Här finns aktiviteter som har anknytning till Förstå och använda tal – en handbok.

I följande lista har aktiviteter från Strävorna, och i några fall från Nämnaren på nätet, samlats. Urvalet är gjort för det fortsatta arbetet efter att klassen har gjort ett test. En del elever visar kanske i testet att de behöver arbeta mer med ett särskilt innehåll medan andra att de behöver utmaningar. Många av aktiviteterna passar till flera kapitel i handboken och i andra finns innehåll som bara delvis passar till ett särskilt bokkapitel. Därför finns aktiviteterna i alfabetisk ordning och de är direkt länkade till aktiviteten.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!