På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Bedömning med fokus på feedback i det dagliga

Lisa Björklund Boistrup är professorn som forskar om hur man bäst lär ut matematik till barn. Hon vänder sig mot ett ensidigt fokus på bedömning och enkelt mätbara mål.

– Bedömning är ofrånkomligt, men det är inte per definition något bra, säger hon.

Läs vidare [Läraren]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!