Lördag den 6:e november och troligen även större delen av söndagen
är våra webbplatser inte tillgängliga pga elarbete i fastigheten.

Peer Assisted Learning Strategies and math achievement

Math PALS (Peer Assisted Learning Strategies) is a supplemental program designed to support mathematics learning through structured peer tutoring activities. Student dyads are created by matching students with similar level of math skills. The program also includes initial professional development to support teachers to deliver the intervention.

Källa: Best Evidence in Brief

Läs mer om studien på [Taylor & Francis Online]

NCM:s och Nämnarens webbplats