På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Varför har lärare och rektorer så olika uppfattning om arbetsvillkor?

Kenneth Nordgren med flera forskare från Karlstad universitet skrev den nionde augusti på DN-debatt om att rektorer och lärare verkade ”leva i skilda världar”. Kortfattat menar de att deras forskning visar att:

  • Lärarna anser att arbetstiden inte räcker medan rektorerna menar att tid finns.
  • Lärarna saknar tid för samarbete men rektorerna menar att tiden finns.
  • Lärarna menar att de sällan deltar i systematiskt formativt arbete men rektorerna menar att detta sker ofta.

Läs vidare [Skolvärlden]

NCM:s och Nämnarens webbplats