På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Disputation: Lotta Wedman, 11/9

Lotta Wedman vid institutionen för didaktik och pedagogiskt profession , Göteborgs universitet, försvarar sin avhandling med titeln

The concept concept in mathematics education: a concept analysis.

11 september, 2020

Läs vidare [Utbildningsvetenskapliga fakulteten]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!