På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Förstå fysik med fenomenologi

Hur kan den filosofiska skolan fenomenologi hjälpa oss att förstå fysik? I en den nya boken Phenomenological Approaches to Physics undersöker en grupp forskare just det. De studerar fenomenologins roll i fysikens filosofi och ger perspektiv på hur teoretisk fysik kan förstås och diskuteras.

Läs vidare [Linköpings universitet]

NCM:s och Nämnarens webbplats