På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation

Med de krav som dagens skola ställer är det viktigt att eleverna är motiverade att engagera sig i skolarbetet. Att sträva efter personlig utveckling är bättre än att försöka överglänsa sina klasskamrater – och läraren kan stödja denna typ av drivkraft genom den kultur de skapar i klassrummet. Det visar Anders Hoverberg i sin avhandling.

Läs vidare [Umeå universitet]

NCM:s och Nämnarens webbplats