På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Läs vidare [Skolvärlden]

NCM:s och Nämnarens webbplats