På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Ny bok: Intensivundervisning i matematik

Intensivundervisning i matematik ges som komplement till den ordinarie undervisningen för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter.

I boken beskriver lärare och skolledare hur de organiserar och genomför intensivundervisning för enstaka, eller ett fåtal, elever under en begränsad period.

Läs mer …

NCM:s och Nämnarens webbplats