På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Matteböcker riskerar att leda elever fel

Otydlig information i läroböcker i matematik riskerar att vilseleda lågstadieelever. Och för stort fokus på siffror och tal kan leda till att vissa elever tappar självförtroende. Det visar en ny avhandling.

Läs vidare [Läraren]

Avhandling: Från design till meningsskapande – En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1

NCM:s och Nämnarens webbplats