På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Elever om distansskola

Distansundervisning innebär större arbetsbörda, mer personligt ansvar och oro över hur man ska visa sina kunskaper. Drygt hälften är av gymnasieelever är nöjda med sin arbetsmiljö men många upplever en ökad stress och ensamhet. Det visar en ny undersökning från Sveriges elevkårer.

Läs vidare [Voister]

NCM:s och Nämnarens webbplats