På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

”Matematiska modeller inte samma sak som verkligheten”

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, säger att jakten på sanningen är full av fällor. Han förespråkar ödmjukhet inför teknikens möjligheter och varnar för en övertro på artificiell intelligens.

– De mest intressanta idéerna jag haft under min karriär har visat sig vara värdelösa.

Läs vidare [Dagens Nyheter]

NCM:s och Nämnarens webbplats