På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Mindre ämnesinnehåll i digitala klassrum

Ämnesinnehållet hamnar i skymundan när digitala verktyg förs in i klassrummet. Det konstaterar Anne Kjellsdotter, som disputerat med avhandlingen Didactical Considerations in the Digitalized Classroom,  och som överraskas av bristen på diskussion om vad digitala verktyg egentligen ska bidra med i skolan.

Läs vidare [Skolporten]

Läs hela avhandlingen (pdf)

NCM:s och Nämnarens webbplats