På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Matematik riskerar att vara ett tyst ämne

Skolinspektionen har granskat matematikundervisningen i årskurserna 4-6 på 30 skolor. Resultaten visar att ämnet fortfarande riskerar att vara ett tyst ämne för ett stort antal elever, trots att forskning visar att samtal är viktigt för att utveckla elevernas matematiska tänkande.

Läs vidare [Skolinspektionen]

NCM:s och Nämnarens webbplats