På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Så ska VVS-elevernas slutexamen säkras

Trots coronaviruset får elever i årskurs tre på yrkesgymnasiet komma tillbaka till skolan för examen i praktiska ämnen. Men bara ett fåtal elever släpps in i åt gången.

VVS-Forum frågade lärare och rektorer på tre gymnasier med VVS- och fastighetsprogrammet hur de löser examensfrågan.

Läs vidare [Vvs Forum]

NCM:s och Nämnarens webbplats