På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Linda Ahl, Stockholms universitet, disputerar den 8 maj

Fredagen den 8 maj lägger Linda Ahl fram sin avhandling ”Individualized mathematics instruction for adults -The Swedish prison education context”.

Läs vidare [Stockholms universitet]

Sammanfattning av avhandlingen ”Individualized mathematics instruction for adults -The Swedish prison education context”

NCM:s och Nämnarens webbplats