På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Transition to online teaching – so far so good but who are we leaving behind?

With the vast majority of schools and universities in the world teaching online there is plenty scope for research into how well or not the transition has been managed and what conclusions can be drawn from the experience.

Läs vidare [acreelman.blogspot.com]

Läs även

Hur har studenter anpassat sig till den plötsliga omställningen till digital undervisning?

[flexspan.blogspot.com]

NCM:s och Nämnarens webbplats