På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Distansundervisning ökar närvaron på lektionerna

Det har gått tre veckor sedan gymnasieskolorna gick över till distansundervisning för att minska smittspridning av coronaviruset. I Eskilstuna har man sett flera positiva effekter, bland annat att fler elever närvarar på lektionerna är tidigare.

Läs vidare [Svt]

 

NCM:s och Nämnarens webbplats