På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

DigiMat – ny fortbildning för lärare på nätet

DigiMat är ny matematikutbildning för det digitala samhället i ett tematiskt sammanhållet program från tidig skola till högsta professionella nivå enligt principen

  • beskriv världen med matematikens språk
  • simulera världen med datorns beräkningskraft
  • förstå och kontrollera världen.

Läs vidare [Mathsimulationtechnology]

NCM:s och Nämnarens webbplats