På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Ny stödwebb för skolor med anledning av epidemin

Skolahemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

https://www.skolahemma.se/

NCM:s och Nämnarens webbplats