På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Lärare från hela Sverige är kollegor på Facebook

Facebookgrupper fungerar som ett viktigt komplement till traditionella och kollegiala samtal, och bidrar till att ge nya perspektiv på den egna undervisningen. Det är några av de slutsatser som Jorryt van Bommels och hennes kollegor vid Karlstad universitet drar i sin studie av hur lärare använder Facebook.

Läs vidare [Lärarnas Tidning]

NCM:s och Nämnarens webbplats