På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Matematiska modeller förutspår smittspridning

Med hjälp av matematiska modeller kan Tom Britton, professor i matematik, räkna ut hur snabbt coronaviruset sannolikt kommer att spridas. Det som styr svaret kallas reproduktionstalet R, vilket är antalet individer som en typisk smittad person i genomsnitt smittar i inledningen av epidemin.

Läs vidare [Forskning & Framsteg]

NCM:s och Nämnarens webbplats