På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Skräddarsydd utbildning: plugga till ämneslärare och jobba med lön samtidigt

Måndag 16 mars öppnade ansökan till höstterminen med ytterligare en ny typ av arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Detta för att avlasta den rådande lärarbristen genom att få fler till att vilja bli lärare, speciellt inom ämnena matematik, fysik och kemi. Tillsammans med bland annat Sjöbo kommun har Högskolan Kristianstad skräddarsytt en ny utbildning där studenterna kombinerar studier med en anställning som lärare. Lärarstudenterna får samtidigt både lön och flera års arbetslivserfarenhet under sin utbildning.

Läs vidare [MyNewsDesk]

NCM:s och Nämnarens webbplats