På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Därför får utvecklingsprojekt i skolan inte avsedd effekt

Det är vanligt med olika slags riktade insatser på skolor med låga kunskapsresultat. Men ofta får de inte avsedd effekt.
Skolforskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsch fick i uppdrag av en mellanstor kommun att analysera varför kunskapsresultaten på en gymnasieskola inte höjdes trots att flera riktade insatser hade genomförts.
Läs mer [Göteborgs Universitet]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!