På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nordisk konferens om vuxnas matematiklärande 20-21 april 2020

Den 20-21 april 2020 hålls en nordisk konferens om vuxnas matematiklärande som riktar sig till lärare, forskare och ledare inom vuxenutbildningen samt beslutsfattare och politiker med intresse för vuxenutbildning.
Den fokuserar på fyra teman: forskning och kvalitet i vuxnas matematiklärande, digitalisering och matematik, språk och matematik samt matematik i arbetslivet. Varje tema presenteras i växelverkan mellan föreläsningar och workshops. Konferensens första dag avslutas med en paneldiskussion om vilken matematik vuxna behöver nu och i framtiden.
På konferensen kommer du att ha möjlighet att lyssna på föreläsningar om aktuella problem i vuxnas matematiklärande, utbyta erfarenheter med lärare från de andra nordiska länderna, delta i workshops och få inspiration och idéer till undervisning.

Mer information och anmälningsmöjligheter finns på [NLV – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande]

NCM:s och Nämnarens webbplats