OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Lärarstudenter genomför klassrumsforskning om matematiklärande

Ett skolnära forskningsprojekt har genomförts av studenter på Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University. Lärarstudenterna undersökte bland annat elevers förståelse och hur man på bästa sätt kan undervisa i matematik.

Läs vidare [MyNewsDesk]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!