NCM:s dokumentation

Skapad: 2009-03-23. Ändrad: 2009-07-08  

NCM:s dokumentation

”Matematik - hur kan vi vända den negativa trenden?”
Kommunal skolriksdag
25 mars 2009

Stockholmsmässan, Älvsjö

Dokumentation från Matematik - hur kan vi vända den negativa trenden? som var en av fyra parallella seminarier den 25 mars på Kommunal skolriksdag:

Matematik - hur kan vi vända den negativa trenden?
Pågående och planerade/aviserade nationella insatser och reformer som berör matematikutbildningen i vårt land ...
Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, Göteborgs universitet ...
Matematikutvecklare ...
Svar från matematikutvecklare ...

I den bokpåse som delades ut till deltagande skolchefer fanns följande litteratur och material:
Nämnaren ...
Förstå och använda tal - en handbok ...
”Solrosen”: Så kan målen i åk 3 nås … Smakprov på stöd- och stimulansmaterial i matematik från NCM ...
Produktkatalog ...
NCM-broschyr ...

Välkommen att kontakta oss för frågor, synpunkter och/eller fortsatt diskussion!

Bengt Johansson och Elisabeth Rystedt

Bengt.Johansson@ncm.gu.se
Elisabeth.Rystedt@ncm.gu.se